17 Rəcəb

wikishia saytından

17 Rəcəbhicri-qəməri təqvimi ilə ilin 194-ci günüdür.

  • H.q 1121: Şiə hədisşünas və fəqihi Süleyman ibn Abdullah Mahuzinin vəfatı.
  • H.q 1271: Şiə hədisşünası, müfəssiri və fəqihi Seyyid Əbu Turab Xansarinin təvəllüdü.