18 Cəmadiul-əvvəl

wikishia saytından

18 Cəmadiul-əvvəlhicri-qəməri təqvimi ilə ilin 136-cı günüdür.

  • H.q 450: Rical elmində məşhur mənbə kitablarından olan "Ricalu Nəcaşi" kitabının müəllifi Əhməd ibn Əli Nəcaşinin vəfatı.
  • H.q 1021: Şiə hədisşünaslarından Əbdün-Nəbi Cəzairinin vəfatı.
  • H.q 1363: Təbriz elmi hövzəsinin fəqih və ustadlarından Seyyid Məhəmməd Mövlananın vəfatı.