19 Cəmadiul-əvvəl

wikishia saytından

19 Cəmadiul-əvvəlhicri-qəməri təqvimi ilə ilin 137-ci günüdür.

  • H.q 1274: Şiə ədibi və fəqihi Məhəmməd Qasim Ordubadinin təvəllüdü.
  • H.q 1416: Məlayir şəhərində yerləşən Baqiriyyə elmi hövzəsinin təsisçisi və şiə fəqihlərindən Məhəmməd Baqir Möhsini Məlayirinin vəfatı.
  • H.q 1426: "Dairətul-məarif Quranit-təhqiqi fi kəlmatil-Quranil-Kərim" kitabının müəllifi, fəqih və Quran təfsirçisi Həsən Mustəfəvinin vəfatı.