1 Şaban

wikishia saytından

1 Şabanhicri-qəməri təqvimi ilə ilin 208-ci günüdür.

  • H.q 1266: "Cəvahirul-kəlam" fiqh kitabının müəllifi və mərcə-təqlid Məhəmməd Həsən Nəcəfinin vəfatı.
  • H.q 1321: "Kifayətul-müvəhhidin" kitabının müəllifi, mühəddis, mütəkəllim və fəqih Seyyid İsmail Nuri Təbərsinin vəfatı.
  • H.q 1373: Şiə fəqihlərindən və "Reyhanətul-ədəb" kitabının müəllifi Məhəmməd Əli Müdərris Təbrizinin vəfatı.
  • H.q 1443: Pakistanın Pişəvər şəhərinin Risaledar küçəsində yerləşən şiə məscidində partlayışın baş verməsi. Bu partlayışda 80-dən çox insan şəhid olub, 200-ə yaxın adam isə yaralanıb.

Əməllər