4 Cəmadiul-əvvəl

wikishia saytından

4 Cəmadiul-əvvəlhicri-qəməri təqvimi ilə ilin 122-ci günüdür.

  • H.q 1038. Beşinci Səfəvi padşahı olan birinci Şah Abbasın vəfatı.
  • H.q 1372. "Əl-Ərbəinu fi fəzaili Əmiril-Muminin (ə)" kitabının müəllifi, fəqih, mühəddis və hədisşünas olan Heydərquli Sərdar Kabulinin vəfatı.