5 Məhərrəm

wikishia saytından

5 Məhərrəmhicri-qəməri təqvimi ilə ilin 5-ci günüdür.

  • Bəzi rəvayətlərə görə Bəni-İsrailin Nil çayından keçməsi və Fironun boğulması
  • H.q 61: Kufə əhalisinin İmam Hüseynə (ə) kömək üçün hərəkətinin qarşısını almaq üçün İbn Ziyadın ordusunun göndərilməsi
  • H.q 1310: Şiə fəqihi Molla Əhməd Fazil Mərağeinin vəfatı
  • H.q 1443: İslam və şiə tarixinin mütəxəssisi Mehdi Pişvayinin vəfatı