Əynul-Vərdə

wikishia saytından

Əynul-Vərdə (ərəbcə: عين الوردة) adada (Dəclə ilə Fərat arasında yerləşən bölgə)[1] “Təvvabin” (tövbə edənlərin) qiyamının[2] baş verdiyi bölgədir. “Təvvabin”, İmam Hüseynin (ə) qanını almaq və İmama (ə) kömək edə bilməmələrinin əvəzini ödəmək üçün Süleyman ibn Surəd Xuzainin komandanlığı ilə Əməvi hökumətinə qarşı qiyam edən bir qrup Kufə əhalisi idi. Onlar həmin məntəqədə şəhid oldular.[3]

Deyilənə görə, Əynul-Vərdə Kufə ilə Şam arasında yerləşən yaşayış məntəqələrindən də biridir.[4] Bu ərazi Rəsul-Əyn kimi də tanınır.[5] Rəsul-Əyn Suriyanın şimal-şərqindəki Hiske vilayətində yerləşir.[6]

İstinadlar

  1. Həməvi, Mucəmul-buldan, h.q 1399, c.4, s.180
  2. İbn Səd, Ət-təbəqatul-kübra, h.q 1421, c.8, s.148
  3. İbn Səd, Ət-təbəqatul-kübra, h.q 1421, c.8, s.148
  4. Şavi, Məər-rəkbil-Hüseyni, h.ş 1386, c.5, s.185
  5. Həməvi, Mucəmul-buldan, h.q 1399, c.4, s.180
  6. https://www.yabeyrouth.com, ərəbcə

Ədəbiyyat