Nəqi (ləqəb)

wikishia saytından
Bu məqalə İmam Hadinin (ə) ləqəbi barəsindədir. İmamın şəxsiyyəti barədə məlumat üçün İmam Hadi (ə) məqaləsinə daxil olun.

Nəqi” (ərəbcə: نَقی) adı şiələrin 10-cu imamı olan İmam Hadinin (ə) ən məşhur ləqəblərindən biridir.[1] “Nəqi” sözü pak mənasını verir[2]Şeyx Səduq “İləluş-şəraye” kitabında qeyd edir ki, mənəvi cəhətdən pak olduğuna görə onu “Nəqi” adlandırmışlar.[3] Başqa bir versiyaya görə, İmam Hadinin (ə) anası kəniz olduğundan imamın (ə) bu ləqəbi onun həm şərafət, həm də nəsil baxımından bütün eyblərdən pak olmasına dəlildir.[4]

Əlaqəli məqalələr

İstinadlar

  1. Qummi, Muntahul-əmal, h.ş 1379, c.3, s.1836
  2. Türeyhi, Məcməul-bəhreyn, h.q 1408, c.4, s. 366
  3. Səduq, İləluş-şəraye, h.q 1385, c.1, s. 241
  4. Xunci, Vəsilətul-xadim, h.ş 1375, s. 261

Ədəbiyyat

  • Səduq, Muhəmməd ibn Əli, İləluş-şəraye, Nəcəf, Mənşuratu-məktəbətil-heydəriyyə
  • Xunci, Fəzlullah, Vəsilətul-xadim, iləl-məxdum dər şərhe səlavat çəhardəh Məsum (ə), Qum, Ənsariyan, h.ş 1375
  • Qummi, Şeyx Abbas, Muntəhul-amal fi təvarixin-nəbi və Ali, Qum, h. 1379
  • Türeyhi, Fəxruddin, Məcməul-bəhreyn, Məktəbətun-nəşris-saqətil-İslamiyyə, h.q 1408