Cavadul-əimmə (ləqəb)

wikishia saytından
Bu məqalə İmam Cavadın (ə) ləqəbi barəsdindədir. İmamın şəxsiyyəti barədə məlumat üçün İmam Cavad (ə) məqaləsinə daxil olun.

Cavadul-əimmə” (ərəbcə: جواد الائمه) və ya “Cavad” (ərəbcə: جواد) adı “səxavətli” mənasını verir[1] və bu ləqəb şiələrin 9-cu imamı olan İmam Muhəmməd Təqinin (ə) ən məşhur ləqəblərindən biri sayılır.[2] Nəql olunur ki, 9-cu imam öz səxavətilə tanındığı üçün “Cavad” ləqəbini almışdır.[3] Şiə tarixinin tədqiqatçıçı Baqir Şərif Qərəşi (vəf. 1433 h.q.) “Həyatul-İmam Muhəmməd əl-Cavad” kitabında yazır ki, bu ləqəb şiələrin 9-cu imamına aid: “İmam Muhəmməd Təqi (ə) insanlara çoxlu yaxşılıq və xeyirxahlıq etdiyinə görə ona bu ləqəb verilmişdir.[4] İmam Cavadın (ə) səxavəti o dərəcədə idi ki, onu başqa insanlardan tam fərqləndirirdi.[5]

Əlaqəli məqalələr

İstinadlar

  1. Fiyruzabadi, Əlqamusul-muhit, c.4, s.341
  2. Şüştəri, Əhqaqul-həqq, h.q 1409, c.29, s.7
  3. Zəhəbi, Tarixul-islam, h.q 1407, c.15, s.385
  4. Qərəşi, Baqir Şərif, Həyatul-imam Muhəmməd Cavad (ə), h.q 1418, s.23
  5. Xunci İsfahani, Vəsilətul-xadim, h.ş 1375, s.253

Ədəbiyyat

  • Xunci, Fəzlullah, Vəsilətul-xadim iləl-məxdum dər şərhe səlavət çəhardəh məsum (ə), Qum, Ənsariyan, h.ş 1375
  • Zəhəbi, Tarixul-islam, Təhqiq: Ömər Əbdüs-səlam, Beyrut, Darul-kutubil-ərəbi, h.q 1407
  • Fiyruzabadi, Muhəmməd ibn Yaqub, Əl-qamusul-muhit
  • Qərəşi, Baqir şərif, Həyatul-imam Muhəmməd Cavad (ə), Əmir nəşri, h.q 1417