Ana Səhifə

wikishia saytından
Vikişiəyə
Əhli-Beyt Ümumdünya Assambleyasına bağlı Əhli-beyt məktəbinin virtual ensiklopediyası.
Azərbaycan dilində 46 məqalə
Seçilmiş məqalə
Dəstəmaz ( Ərəbcə: Əl-vzu الوضوء) Allaha yaxınlıq niyyəti və xüsusi qaydalarla üzü və əlləri yumaq, baş və ayaqlara məsh çəkməkdir. Dəstəmazın özü müstəhəbbdir; Amma namazın, təvafın və digər bəzi ibadətlərin düzgünlüyünün şərti dəstəmazla yerinə yetirilməsidir. Dəstəmazsız Quran sətirlərinə və Allahın adına toxunmaq olmaz. Məscidə getmək, Qurani-Kərim oxumaq kimi hallarda dəstəmaz almaq müstəhəbdir. Tarixi mənbələrə görə, dəstəmazın hökmü Peyğəmbərin (s) peyğəmbərliyinin əvvəlində Məkkədə bəyan olunub. Maidə surəsinin altıncı ayəsi və həmçinin məsumlardan nəql olunan 400-dən çox rəvayət dəstəmaz haqqındadır. Hədislərdə dəstəmazın və dəstəmazın təzələnməsinin günahların pak olmasına, qəzəbin aradan getməsinə, ömrün uzanmasına, məhşərdə üzün nurlu olmasına və ruzinin artmasına səbəb olduğu bildirilir.

Dəstəmaz tərtibi və irtimasi formada alına bilər. Tərtibi dəstəmazda əvvəlcə üz yuyulur, sonra əllər yuyulur, ondan sonra baş və ayaqlara məsh çəkilir. İrtimasi dəstəmaz da tərtibi dəstəmaz kimidir, yalnız üzü və əlləri yumaq əvəzinə suya salınıb dəstəmaz niyyəti edilir. Sonra isə baş və ayaqlara məsh çəkilir. Əgər yaranı açmaq çətin olarsa və ya su, yaraya zərərlidirsə, cəbirə dəstəmazı alınmalıdır.

Şiələr və sünnilər arasında əllərin yuyulması, həmçinin dəstəmazda baş və ayaqlara məsh çəkmək üsulu ilə bağlı ixtilaflar vardır; O cümlədən, şiələr əlləri yuxarıdan aşağıya yumağı vacib hesab edir, sünnilər isə əlləri aşağıdan yuxarı yumağa inanırlar. Rəvayət mənbələrinə görə, Ömər ibn Xəttabın xilafətinin sonuna qədər müsəlmanlar arasında dəstəmazda böyük fərq yox idi və onların hamısı eyni şəkildə (İmamiyyə üsulu ilə) dəstəmaz alırdılar. İslam mənbələri üçüncü xəlifənin dövründən bəri dəstəmazda şiə və sünni arasında ixtilafların olması haqqında məlumat veriblər. Məqalənin ardı: Dəstəmaz

Seçilmiş şəkil
Ramazan ayı

Əhli-Beyt Ümumdünya Məclisinin digər saytları

Son dəyişikliklər
Bilirdinizmi...?
 • Bilirdinizmi, İmam Zaman (ə) şiələrə Ramazan ayının hər gecəsində İftitah duasını oxunmasını tövsiyə edib ?
 • Bilirdinizmi, Ramazan ayı Quranda adı keçən yeganə aydır ?
 • Bilirdinizmi, Həzrət Musa (ə) Mədinədən Misirə qayıdarkən yolda azıb, Sinada yanğın görüb xəbər və ya atəş almaq üçün getdi, amma orada ona vəhy oldu və ora peyğəmbər seçildi?
 • Bilirdinizmi, Kəbə müsəlmanlar baxımından ilk tövhid evi və yer üzündəki ən müqəddəs və ən hörmətli yerdir?
 • Bilirdinizmi, bəzi şiə fəqihləri şəriət vəzifələrini yerinə yetirməkdə problemlərə səbəb olan problemi neytrallaşdırmaq üçün cinsi dəyişməyi vacib saymışlar və yeganə çıxış yolu cinsi dəyişməkdir?
 • Bilirdinizmi, Bağdad şəhərinin “Kərx” məhəlləsi III əsrdən etibarən Bağdadda şiələrin əsas toplanma mərkəzi olmuşdur?
 • Bilirdinizmi, öz zamanında şiələrin ümumi nüfuzu olan Seyid Əbülhəsən İsfahani övladının qatilini bağışlayıb ?
 • Qara daş (Həcərul-əsvəd), hətta cahiliyyət dövründə də heç vaxt sitayiş edilməmiş, büt hesab edilməmiş, lakin həmişə xalis tövhid və şirki inkar etmək əlaməti olmuşdur.
 • Bağdaddakı Sədr şəhərciyi Əs-Sura Mədinə kimi tanınırdı, Səddam adını dəyişərək “Səddamın Mədinəsi” və Səddamın devrilməsindən sonra yenidən Sədr şəhəri adlandırıldı?
 • Bilirdinizmi, "Məşhəd" şəhadət yeri deməkdir və İmam Rza (ə)-ın şəhadətindən sonra Sənabadda dəfn edilmişdir. Bundan sonra “Sənabad Noğan”, “Məşhəd ər-Rza”, sonra isə “Məşhəd” adlandırıldı?
 • Bilirdinizmi, Kərrar ləqəbi İmam Əliyə (ə) İslam Peyğəmbəri (s) tərəfindən Xeybər yürüşü zamanı (Kərrar, qaçmayan; qaçılmaz hücumçu mənasında) verilmişdir ?
 • Bilirdinizmi, “Pişəvər gecələri” kitabı Sultan Əl-Vaezin Şirazi ilə sünni alimləri arasında Pakistanın Pişəvər şəhərində on gecə keçirilən mübahisənin mətnidir ?
 • Bilirdinizmi, İsveçrədə ilk şiə mərkəzi 1998-ci ildə fəaliyyətə başlayıb və bu gün onun məscidi İmam Əli (ə) məscidi adlanır ?
 • Bilirdinizmi, İslam Peyğəmbəri (s) Şəb Əbi Talibdə və sonralar Əqil bin Əbi Talibə məxsus olan evdə doğulub ?
 • Bilirdinizmi, 2014-cü ildə Mina fəlakətində, Mina torpağında həddindən artıq sıxlıq səbəbindən 7 mindən çox insan həlak oldu?
 • Bilirdinizmi, Xacə Nəsrəddin Tusi vəsiyyət etdi ki, Kazimeyn ziyarətgahında dəfn olunsun və bu ayə ki, («و کَلبُهُم باسِطٌ ذِراعَیهِ بِالوَصید» "...Onların iti hər iki pəncəsini mağaranın kandarına uzatmışdı." Kəhf surəsi, ayə 18) Əshabi-kəhfin iti barəsində idi, qəbrinin üzərinə yazılsın ?
 • Bilirdinizmi, Nigeriya şiələrinin lideri İbrahim Zəkzaki Nigeriya və qonşu ölkələrdə 300 dini mədrəsə yaratmış və onun səyi ilə milyonlarla insan şiə olmuşdur ?
 • Bilirdinizmi, Zihar ayəsi cahiliyyət dövründə geniş yayılmış adət-ənənələrdən biri idi ki, kişi və qadın ayrılığını batil bilirdi, bunun üçün ağır cərimə tətbiq etdi ?
 • Bilirdinizmi, cihad məsələsində kafirlərdən məsləhət üzündən olarsa və xainlik sayılmazsa kömək almaq olar ?