Müharibə ayəsi

wikishia saytından
Müharibə ayəsi
Ayənin adıMüharibə
Yerləşdiyi surəMaidə surəsi
Ayənin nömrəsi33
Cüz6
Nazil olma səbəbiÜrəynian və ya yolkəsənlər barəsində
Nazil olma məkanıMədinə
MövzuFiqhi
BarəsindəO kəslər ki, cəmiyyətdə əmniyyətsizlik (hərc-mərclik) yaradırlar.
SairMühariblərin cəzalarının necəliyi
Başqa ayələr ilə bağlılığıMühariblərin cəzalarının necəliyi


Müharibə ayəsi (ərəbcə: آية المحاربة) -Maidə, 33- AllahAllahın Peyğəmbəri ilə vuruşanların əzabından bəhs edir. Əksər təfsirçilər bu ayənin bəzi müsəlmanları öldürüb onların dəvələrini oğurlayan bir qrup yeni müsəlman haqqında nazil olduğuna və Peyğəmbərin (s) onları bu ayəyə görə cəzalandırdığına inanırlar.

Bu ayə fiqhdə müharibənin hökmlərini çıxarmaq üçün əsas kimi istifadə olmuşdur. İnsanların malını açıq-aşkar oğurlayan və ya silahla onları əsir alan şəxsi fəqihlər müharibə edən hesab edirlər. Həmçinin bu ayəyə istinad edərək inanırlar ki, müharibə edənin cəzası öldürülmək, çarmıxa çəkilmək (xaça bənzər bir şeyə bağlamaq), əl-ayağının çarpaz (sağ əllərilə sol ayaqlarını) kəsilməsi və yaşadığı şəhərdən çıxartmaqdır (sürgün).

Əlbəttə ki, onların bir qrupu hakimin bu cəzalardan hər hansı birini Müharibə edən şəxsə tətbiq edə biləcəyi qənaətindədir, lakin başqa bir qrup Müharibə edənin törətdiyi cinayətin növündən asılı olaraq dörd cəzadan birinin və ya bir neçəsinin icra olunacağını bildirir.

Ayənin mətni və tərcüməsi

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
Həqiqətən, Allahla və Onun peyğəmbəri ilə vuruşan və yer üzündə fitnə-fəsad törətmək istiqamətində çalışan (insanları qorxutmaq, asayişi pozmaq və onların haqlarına təcavüz etmək məqsədi ilə soyuq və ya isti silahla zahir olan) kəslərin cəzası yalnız öldürülmək və ya dar ağacından asılmaq, yaxud əlləri və ayaqlarının (bir əlin dörd barmağı ilə bir ayağın dörd barmağının) çarpazvari kəsilməsi və ya həmin yerdən sürgün olunmaqdır. Bu, onlar üçün dünyada həqirlik və xarlıqdır və onlar üçün axirətdə böyük bir əzab vardır.[1](Maidə, ayə 33)


Ayənin nazil olma səbəbi

Təfsirçilərin əksəriyyəti Müharibə ayəsinin Ürəynian haqqında nazil olduğuna inanırlar.[2] Ürəynian Mədinəyə gedib müsəlman olan müşriklər idilər;[3] Amma Mədinənin havası onlara uyğun olmadığı üçün xəstələndilər və Peyğəmbərin (s) göstərişi ilə dəvə südündən istifadə edib sağaldılar. Sağaldıqdan sonra mürtəd oldular və bir neçə müsəlmanı öldürdükdən sonra dəvələri oğurlayıb Mədinədən qaçdılar.[4] Əllamə Təbatəbainin dediyinə görə, İmam Əli (ə) Peyğəmbərin (s) göstərişi ilə onları tutub o Həzrətin yanına apardı.[5] Bu zaman da Məhəribə ayəsi nazil oldu və Peyğəmbər (s) onları bu ayəyə əsasən, cəzalandırdı.[6] Bir dəstə də Ürəynianın sadəcə oğurluq etdiklərinə inanırlar. Bu səbəbdən də ayəyə əsasən, Peyğəmbər (s) onların yalnız əl və ayaqlarını kəsmişdir.[7] Ürəynianın əhvalatı "Kafi" kitabında da İmam Sadiqdən (ə) nəql edilmişdir.[8]

Müharibə ayəsi üçün başqa nazil olma səbəbləri də bəyan edilmişdir.[9] Fəxr Razinin fikrinə əsasən, bu ayə bəni-israil qövmü haqqında nazil olmuşdur; Çünki onlar fəsad törədənləri öldürməkdə həddi aşdılar.[10] Digər təfsirçilər də başqa nazil olma səbəblərinin olma ehtimalını vurğulayıblar: Yol kəsənlər, həccziyarət karvanlarının mallarını oğurlayanlar, müşriklər və əhd-peymanı pozanlar.[11] Əllamə Təbatəbainin deiyinə əsasən, bu ayənin nazil olması ilə bağlı rəvayətlər cüzi fərqlə altı mötəbər və səhih sünni kitabında da qeyd edilmişdir.[12]

Surənin təfsiri

Maidə surəsinin 33-cü ayəsi "Müharibə" ayəsi kimi tanınır.[13] Habelə təfsirçilərin fikrincə, İslam cəmiyyətində əmin-amanlığı pozan və soyğunçuluq edən hər kəs müharibə edən sayılır,[14] çünki bir müharibə edən əslində Allah və Allahın Rəsulu (s) ilə müharibə etdiyini elan etmişdir.[15] Müharibə ayəsinə əsasən, müharibə edən şəxs dörd cəza növündən biri ilə cəzalandırılır:[16]

 1. Öldürülmək o müharibə edənin cəzasıdır ki, bir insanı da öldürüb.[17] Hicri 9-cu əsrdə şiə fəqihi və təfsirçisi olan Fazil Miqdad hesab edir ki, öldürülən şəxsin qan sahiblərinin bağışlaması ilə hökm aradan getmir. Müharibə edən şəxs mütləq öldürülər.[18]
 2. Çarmıxa çəkmək (cinayətkarın əl-ayağını xaça bənzər bir şeyə bağlamaq) adam öldürməklə yanaşı, oğurluq da etmiş şəxsin cəzasıdır.[19] Hicri 6-cı əsrin şiə fəqihi və təfsirçisi Fəzl bin Həsən Təbərsi hesab edir ki, Müharibə edən şəxs öldürüldükdən sonra üç dəfə asılır.[20] "Kəşfül-Əsrar" kitabının rəvayətinə görə, Müharibə edən şəxs üç gün öldürülməzdən əvvəl və ya öldürüldükdən sonra asılır. Bunu müəyyən etmək isə İmamın ixtiyarındadır.[21]
 3. Əllərin və ayaqların kəsilməsi, müharibə etməkdən əlavə yalnız oğurluq etmiş şəxsin cəzasıdır.[22] İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur ki, sağ əl və sol ayaq nəzərdə tutulur.[23] Bundan əlavə, bir dəstə əl və ayaqın kəsilməsindən məqsədin əl və ya ayaqdan dörd barmağın kəsilməsi kimi qəbul etmişlər.[24] Əl və ayaqın kəsilməsi o surətdə icra edilir ki, oğurlanmış mal oğurluğun nisab həddi qədərində olsun.[25]
 4. Sürgün və ya həbsxana xalq arasında qorxu və əmniyyətsizlik yaradan şəxs üçündür.[26] Bir qrup təfsirçi (ya öz torpağından sürgün edilər) kimi tərcümə edilən "əv yənfəv minəl-ərz" təbirini müharibə edən şəxsin başqa bir şəhərə sürgün edilməsi və digər bir dəstə isə onun həbs edilməsi kimi məna ediblər.[27] Həmçinin müharibə edən şəxsin müşriklərin yaşadığı şəhərlərə getməsinin qarşısını almağın lazım olduğu bildirilmişdir.[28] Fazil Miqdadın yazdığı "Kənzül-İrfan" kitabında dörd sünni məzhəblərindən birinin banisi Şafii tərəfindən qeyd edilmişdir: Sürgün edilmiş müharibə edən şəxslə alqı-satqı, ona kömək etmək və onunla görüşmək də daxil olmaqla, heç bir əlaqəniz olmamalıdır.[29]

Müsəlman təfsirçilərinin fikrincə, qeyd olunan cəzalar müharibə edən şəxsin cinayətinin şiddətinə görə təyin edilir;[30] Necə ki, İmam Baqir (ə)İmam Sadiqdən (ə) də belə nəql edilmişdir.[31] Bəziləri də müharibə edən şəxsin cəzalandırılmasının formasının hakim[32] və ya İmam[33] tərəfindən təyin edildiyini bildiriblər. Müharibə ayəsinə əsasən, bu cəzalar dünya ilə əlaqədardır və axirətdə Müharibə edənin əzab olmasına mane olmur.[34]

Müharibə edən şəxsin tövbəsi

Təfsirçilərin fikrincə, müharibə edən şəxs həbs olunmazdan əvvəl tövbə edərsə, tövbəsi qəbul olar və cəzalandırılmaz.[35] Hicri 10-cu əsrdə yaşamış mühəddis Siyutinin nəql etdiyinə əsasən, Haris ibn Bədr Misirdə qılıncını camaatın üzərinə çəkdi. lakin o, tövbə etdi və müsəlmanlardan bəziləri Onu İmam Əlinin (ə) yanına apardılar. İmam Əli (ə) onun peşman olduğuna əmin olduqdan sonra onun tövbəsini qəbul etdi və ona amannamə verdi.[36] Əlbəttə, müharibə edənin tövbə etməsi halında, yalnız onun ictimai təhlükəsizliyi pozmaq cinayəti diqqətə alınmır; Amma əgər oğurluq edib və ya adam öldürübsə, ona müvafiq cəza verilməlidir.[37] Həmçinin həbs olunduqdan sonra tövbə etsə, cəzası ləğv olunmaz.[38]

Fiqhi istifadəsi

Fiqh kitablarında müharibə edən şəxsin şəri hökmü "müharibə" ayəsinə əsasən bəyan edilmişdir. Ayətullah Meşkininin fikrincə, fəqihlərin fətvasına əsasən, aşkar şəkildə və zorla başqasının malını alan və ya insanları əsir götürən şəxs müharibə edən ayılır.[39] Müharibənin həyata keçməsi üçün silah çəkmək, xalqda qorxu yaratmaq və müharibə edən şəxsin fasid olması kimi müxtəlif şərtlər bəyan edilmişdir.[40]

Bir qrup fəqih, zımmə əhli, mürtəd, yol kəsən və müsəlmanları qorxudan hər kəs daxil olmaqla, müharibə edən şəxs üçün nümunələr qeyd ediblər.[41] Həmçinin bəzi fəqihlər müharibədən məqsədi müsəlmanlarla döyüşmək hesab ediblər.[42]

Cəzanın ixtiyari və ya tərtib əsasında olması

Müharibə ayəsinə əsasən, müharibə edən şəxsin dörd cəzası vardır.[43] Lakin fəqihlər müharibə edən şəxsin necə cəzalandırılması mövzusunda ixtilaf etmişlər;[44] Şeyx Səduq,[45] Şeyx Müfid,[46] Əllamə Hilli,[47]İmam Xomeyni (r.ə)[48] cəzanı ixtiyari bilir və hesab edirlər ki, hakim dörd cəzadan birini seçə bilər. Əksinə, Şeyx Tusi, Məhəmməd Həsən Nəcəfi, Sahib Riaz və Seyyid Əbül-Qasim Xoinin müharibə edənin cəzasının nizamlı və tərtib əsasında və onun törətdiyi cinayətlə mütənasib olduğuna inandıqları deyilir.[49]

İstinadlar

 1. Ərəbcədən tərcümənin və şərhlərin müəllifi: Ayətullah Mirzə Əli Meşkini Ərdəbili; Azərbaycan dilinə tərcümə edənlər: Ağabala Mehdiyev və Dürdanə Cəfərli
 2. Təbərsi, Məcməul-bəyan, h.ş 1372, c.3, s.291; Fəxr Razi, Ət-Təfsirul-kəbir, h.q 1420, c.11, s.345
 3. Təbərsi, Məcməul-bəyan, h.ş 1372, c.3, s.291; Xacə Abdullah Ənsari, Kəşful-əsrar, h.ş 1371, c.3, s.103
 4. Təbərsi, Məcməul-bəyan, h.ş 1372, c.3, s.291; Xacə Abdullah Ənsari, Kəşful-əsrar, h.ş 1371, c.3, s.103
 5. Təbatəbai, Təfsirul-mizan, h.ş 1390, c.5, s.331
 6. Təbərsi, Məcməul-bəyan, h.ş 1372, c.3, s.291; Xacə Abdullah Ənsari, Kəşful-əsrar, h.ş 1371, c.3, s.103; Fəxr Razi, Ət-Təfsirul-kəbir, h.q 1420, c.11, s.345; Məkarim Şirazi, Nümunə təfsiri, h.ş 1371, c.4, s.359
 7. Təbərsi, Məcməul-bəyan, h.ş 1372, c.3, s.291; Təbatəbai, Təfsirul-mizan, h.ş 1390, c.5, s.326
 8. Kuleyni, Əl-Kafi, h.q 1407, c.7, s.245
 9. Təbərsi, Məcməul-bəyan, h.ş 1372, c.3, s.291; Xacə Abdullah Ənsari, Kəşful-əsrar, h.ş 1371, c.3, s.103; Fəxr Razi, Ət-Təfsirul-kəbir, h.q 1420, c.11, s.345
 10. Fəxr Razi, Ət-Təfsirul-kəbir, h.q 1420, c.11, s.345
 11. Təbərsi, Məcməul-bəyan, h.ş 1372, c.3, s.291; Xacə Abdullah Ənsari, Kəşful-əsrar, h.ş 1371, c.3, s.103; Fəxr Razi, Ət-Təfsirul-kəbir, h.q 1420, c.11, s.345
 12. Təbatəbai, Təfsirul-mizan, h.ş 1390, c.5, s.333
 13. Salihi Nəcəfabad, Fəfsire ayeye muharibe və əhkame fiqhiye an, s.65
 14. Təbatəbai, Təfsirul-mizan, h.ş 1390, c.5, s.336; Təbərsi, Məcməul-bəyan, h.ş 1372, c.3, s.292
 15. Təbatəbai, Təfsirul-mizan, h.ş 1390, c.5, s.326
 16. Təbərsi, Məcməul-bəyan, h.ş 1372, c.3, s.292; Xacə Abdullah Ənsari, Kəşful-əsrar, h.ş 1371, c.3, s.103
 17. Təbərsi, Məcməul-bəyan, h.ş 1372, c.3, s.292; Xacə Abdullah Ənsari, Kəşful-əsrar, h.ş 1371, c.3, s.103
 18. Fazil Miqdad, Kənzul-irfan, h.ş 1373, c.2, s.352
 19. Təbərsi, Məcməul-bəyan, h.ş 1372, c.3, s.292
 20. Təbərsi, Məcməul-bəyan, h.ş 1372, c.3, s.292
 21. Xacə Abdullah Ənsari, Kəşful-əsrar, h.ş 1371, c.3, s.102
 22. Təbərsi, Məcməul-bəyan, h.ş 1372, c.3, s.292
 23. Təbərsi, Məcməul-bəyan, h.ş 1372, c.3, s.292
 24. Məkarim Şirazi, Nümunə təfsiri, h.ş 1371, c.4, s.360
 25. Şəhid Sani, Şərhu Lumə, h.q 1410, c.9, s.256
 26. Əbul-Futuh Razi, Rəvzul-cinan, h.q 1408, c.6, s.357
 27. Seyyid Qutub, Fi Zilalil-Quran, h.q 1425, c.2, s.880
 28. Əbul-Futuh Razi, Rəvzul-cinan, h.q 1408, c.6, s.357; Fəxr Razi, Ət-Təfsirul-kəbir, h.q 1420, c.11, s.347
 29. Fazil Miqdad, Kənzul-irfan, h.ş 1373, c.2, s.352
 30. Təbərsi, Məcməul-bəyan, h.ş 1372, c.3, s.292; Fəxr Razi, Ət-Təfsirul-kəbir, h.q 1420, c.3, s.103
 31. Təbərsi, Məcməul-bəyan, h.ş 1372, c.3, s.292
 32. Fəxr Razi, Ət-Təfsirul-kəbir, h.q 1420, c.11, s.346
 33. Təbatəbai, Təfsirul-mizan, h.ş 1390, c.5, s.331
 34. Bəqərə surəsi, ayə 33
 35. Təbatəbai, Təfsirul-mizan, h.ş 1390, c.5, s.328; Təbərsi, Məcməul-bəyan, h.ş 1372, c.3, s.292
 36. Siyuti, Əd-Durrul-mənsur, h.q 1404, c.2, s.279
 37. Mühəqqiq Hilli, Şəraiul-islam, h.q 1408, c.4, s.168; Salihi Nəcəfabad, Fəfsire ayeye muharibe və əhkame fiqhiye an, s.79
 38. Mühəqqiq Hilli, Şəraiul-islam, h.q 1408, c.4, s.168
 39. Meşkini, Mustələhatul-fiqh, h.q 1431, s.475
 40. Musəvi Ərdəbili, Fiqhul-hudud, h.q 1427, c.3, s.511-524
 41. Şeyx Tusi, Əl-Məbsut, h.q 1387, c.8, s.47
 42. Salihi Nəcəfabad, Fəfsire ayeye muharibe və əhkame fiqhiye an, s.61
 43. Maidə surəsi, ayə 33
 44. Musəvi Ərdəbili, Fiqhul-hudud, h.q 1427, c.3, s.558
 45. Şeyx Səduq, Əl-Muqənnə, h.q 1415, s.450
 46. Şeyx Müfid, Əl-Muqniə, h.q 1413, s.804
 47. Əllamə Hilli, Muxtələfuş-şiə, h.q 1413, c.9, s.258
 48. Xomeyni, Təhrirul-vəsilə, c.2, s.493
 49. Musəvi Ərdəbili, Fiqhul-hudud, h.q 1427, c.3, s.511-562

Ədəbiyyat

 • Əbul-Futuh Razi, Hüseyn ibn Əli, Rəvzul-cinan, Məşhəd, Astane qodse Rəzəvi, h.q 1408
 • Xacə Abdullah Ənsari, Abdullah ibn Məhəmməd, Kəşful-əsrar, Tehran, Əmir Kəbir, h.ş 1371,
 • Xomeyni, Ruhullah, Təhrirul-vəsilə. Qum, Darul-ilm, 1-ci çap
 • Siyuti, Əd-Durrul-mənsur, Qum, h.q 1404
 • Şəhid Sani, Zeynuddin ibn Nurəddin, Şərhu Lumə, Qum, h.q 1410
 • Şeyx Tusi, Məhəmməd ibn Həsən, Əl-Məbsut, Qum, 3-cü çap, h.q 1387
 • Şeyx Müfid, Məhəməd ibn Məhəmməd, Əl-Muqniə, Qum, 1-ci çap, h.q 1413
 • Şeyx Səduq, Məhəmməd ibn Əli, Əl-Muqənnə, Qum, İmam Hadi (ə) müəssisəsi, 1-ci çap, h.q 1415
 • Salihi, Nəcəfabad, تفسیر آیه محاربه و احکام فقهی آن
 • Təbərsi, Fəzl ibn Həsən, Məcməul-bəyan, Tehran, Nasir Xosrov, h.ş 1372
 • Təbatəbai, Məhəmməd Hüseyn, Təfsirul-mizan, Beyrut, h.ş 1390
 • Əllamə Hilli, Həsən ibn Yusif, Muxtələfuş-şiə, Qum, Came mudərrisin, 2-ci çap, h.q 1413
 • Fəxr Razi, Məhəmməd ibn Ömər, Ət-Təfsirul-kəbir, Beyrut, h.q 1420
 • Fazil Miqdad, Miqdad ibn Abdullah, Kənzul-irfan, Tehran, Mürtəzəvi, h.ş 1373
 • Kuleyni, Məhəmməd ibn Yaqub, Əl-Kafi, Düzəliş: Ğəffari və Axundi, Tehran, Məktəbətul-İslamiyyə, h.q 1407
 • Meşkini, Əli, Mustələhatul-fiqh, Beyrut, 1-ci çap, h.q 1431
 • Mühəqqiq Hilli, Cəfər ibn Həsən, Şəraiul-islam, Qum, İsmailiyyan, 2-ci çap, h.q 1408
 • Məkarim Şirazi, Nasir, Nümunə təfsiri, Tehran, Darul-kutubil-İslamiyyə, h.ş 1371
 • Musəvi Ərdəbili, Seyyid Əbdül-Kərim, Fiqhul-hudud, Qum, 2-ci çap, h.q 1427


Xarici keçid