Saqiyi-kövsər

wikishia saytından
Başqa eyni adlı məqalələrlə səhv salmamaq üçün "Kövsər (səhv salmamaq üçün)" adlı bölməyə daxil olun.

Saqiyi-Kövsər (ərəbcə: ساقي الكوثر) ifadəsi Əli ibn Əbu Talibin (ə) ləqəblərindən biri, Kövsər hovuzundan başqalarına su verən, onları sirab edən mənasını verir.[1] [2]
“Saqiyi-Kövsər” ifadəsi “saqi” və “kövsər” sözlərinin birləşməsindən yaranıb. “Saqi” sözü başqalarına su və ya şərab verən mənasını daşıyır. Keçmişdə, qədəhə su süzüb paylayan şəxsə “saqi” deyilirdi. Kövsər isə çoxlu xeyir-bərəkət deməkdir.[3]

Bəzi təfsirçilərin fikrincə, “Kövsər” surəsinin 1-ci ayəsində işlənən “kövsər” sözü Peyğəmbərin (s) cənnətdəki hovuzuna işarə edir ki, onun suyu süddən ağ, baldan dadlıdır.[4] Sünni və şiə mənbələrinə əsasən, bu hovuzun saqisi İmam Əlidir (ə).[5]

Şeirlərdə də həzrət Əli (ə) kövsərin saqisi olaraq vəsf edilmişdir.


Harda qalmışdı atan, saqiyi-kövsər, ya Hüseyn
Kəsdi başın təşnələb Şümri-sitəmkər, ya Hüseyn[6]


İstinadlar

 1. فرهنگ لغت عمید، ذیل واژه «ساقی»., Fərhənge lüğəte Əmid, Saqi kəlməsi
 2. فرهنگ لغت عمید، ذیل واژه «ساقی»., Fərhənge lüğəte Əmid, Saqi kəlməsi
 3. Xurrəmşahi, Daneşname Quran və Quran pejuhi, h.ş 1377, c.2, s.1269
 4. Syuti, Əd-durrul mənsur, Ən-naşir, Darul-fekr, Beyrut, c.8, s.648
 5. Xəvarəzmi, Əl-Mənaqib, c.1, s.294, Təbəri, h.q 1395, c.1, s.86
 6. Müəllif: Məhəmməd Əmin Dilsuz

Ədəbiyyat

 • İbn Yəmin Əmir Fəxrəddin Mahmud, Divane Əşar, Düzəliş: Həsənəli Bastani Rad, h.ş 1344
 • Xurrəmşahi, Bəhaud-din, Daneşname Quran vəQuran pejuhi, Dustan - Nahid, Tehran, h.ş 1377
 • Xəvarəzmi, Muvəffəq ibn Əhməd, Əl-Mənaqib, Çap: Malik Mahmudi, Qum, h.q 1414
 • Syuti, Əbdur-rəhman ibn Əbibəkr, əd-durrul mənsur fil-təfsiri bil-məsur, Beyrut, h.q 1421, m. 2001
 • Təbəri, Əhməd ibn Əbdullah, Zəxairul-uqba, fi mənaqibə zəvil-qurba, Qahirə 1356
 • Əttar Nişaburi, Fərid-din Muhəmməd, Tehran, Bonqahe tərcüme və nəşre kitab, h.ş 1356
 • Əmid, Həsən, Fərhənge luğəte Əmid, Sərpərəste təlif və viyrayeş, Fərhad Qurbanzadə, 1-ci çap h.ş 1389